DZIAŁANIA FUNDACJI

Główne działania Fundacji w 2013 i 2014 roku:

Fundacja została założona pod koniec 2013 roku i pierwszym zdarzeniem było nakręcenie promocyjnego filmu dla Lubuskiego Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej. Ponadto Fundacja a raczej członkowie już przed jej założeniem działali wcześniej na rzecz w/w celów. Jednym z nich był Finał WOŚP w Zielonej Górze – który w 2014 roku był w dużej mierze przez Fundację SOUNDCORE współorganizowany. To samo tyczy się imprez towarzyszących – rajdy samochodowe, bieg “Policz się z cukrzycą”, kabarety w zielonogóskiej Palmiarnii, zbiórka na rzecz WOŚP oraz przede wszystkim sam koncert finałowy.

Dzięki współpracy z UM Zielona Góra Fundacji udało się wynająć od miasta lokal na preferencyjnych warunkach. Fundacja, dzięki hojności założycieli oraz zarządu od swojego początku posiada profesjonalne studio nagraniowe, sale prób dla zespołów muzycznych, oraz sprzęt nagłośnieniowy który od samego początku jest dostępny dla wolontariuszy WOŚP w Zielonej Górze oraz osób i fundacji z nami współpracujących.

Wiosną 2014 użyczyliśmy nasz sprzęt nagraniowy oraz wspomogliśmy swoim doświadczeniem oraz sprzętem przy nagraniach podczas filmu dokumentalnego o Rafale Kurmańskim – zielonogórskim żużlowcu.

30 czerwca 2014 Fundacja współorganizowałą, wraz ze stowarzyszeniem “Rowerem do Przodu” “Masę Krytyczną” w której to byliśmy odpowiedzialni za kwestie organizacyjne oraz imprezę plenerową.

W lipcu 2014 roku nawiązaliśmy współpracę z klubem “Jazz Kino” w Zielonej Górze gdzie współ organizowaliśmy koncerty muzyczne.

Ufundowaliśmy uczestnikom konkursu muzycznego “Golden Oldies” z Państwowej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Przylepie nagrody w postaci nagrań muzycznych.

Pod koniec roku 2014 udało pozyskaliśmy fundusze z projektu “Trampolina” organizowanego przez zielonogórski “ZLOP” na dosprzętowienie Fundacji. Pod koniec 2014 roku trwały przygotowania do kolejnego Finału WOŚP w Zielonej Górze w którym to zielonogórski Sztab był zarejestrowany pod naszą Fundacją.

28 września 2014 podopieczni naszej Fundacji – zespół Jared – zaprezentował się w Pasażu Tesco w Zielonej Górze – podczas akcji “Poznaj bliskiego sąsiada”. Byliśmy odpowiedzialni za organizację koncertu akustycznego, logistykę, sprzęt oraz transport.

21, 22, 23, listopada – bezpłatnie użyczamy nasz sprzęt nagłośnieniowy zielonogórskiemu klubowi fantastyki “Adastra” organizującemu festiwal “Watcon” w Zielonej Górze.

W roku 2014 Fundacja bezpłatnie użyczyła sprzęt do nagrań wideo dzięki któremu został zrealizowany teledysk zespołu Jared – “All I Want For Christmas is You”, “Książe Roku” oraz “W przeciwieństwie do Ciebie”W 2014 zosta bezpłatnie użyczona nasza sala prób dla zielonogórskich zespołów muzycznych. W zajęciach tych brało udział łącznie 16 osób. Zrealizowano 38 godzin zajęć, muzycznych których wartość wycenia się na łączną kwotę 1520 zł (słownie: tysiąc pięćset dwadzieścia złotych ), która została obliczona na podstawie przyjętej stawki 40 zł/godz. Kwotę z w/w wyceny należy traktować jako wkład własny Fundacji.

 
 

Główne działania Fundacji w 2015 roku:

Rok 2015 od samego początku był bardzo pracowity – ze względu na organizowany przez Fundację Finał WOŚP w Zielonej Górze – jak się okazało po finale był to najlepszy finał WOŚP w Zielonej Górze. Zorganizowaliśmy koncert wspaniałych artystów m. in. Sylwi Grzeszczak. Ponadto zorganizowaliśmy imprezy towarzyszące – 2 rajdy samochodowe, pierwszy terenowy drugi płaski, kolejną edycję biegu “Policz się z Cukrzycą” i kilka innych mniejszych eventów.

W 2015 roku wspomogliśmy – poprzez wsparcie finansowe projektu “Podziemna Polska” na portalu “Polak potrafi” https://polakpotrafi.pl/projekt/podziemna-polska , dzięki czemu projekt w ogóle mógł wystartować. Ponadto udostępniliśmy nasze studio nagraniowe do nagrań lektora oraz współtworzyliśmy kilka odcinków “Podziemniej Polski” ale również innych filmów portalu bunkrowo.pl https://www.youtube.com/channel/UCNgRlcvv2FyYerLhQ3IrmzA

Ufundowaliśmy uczestnikom konkursu muzycznego “Golden Oldies” z Państwowej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Przylepie nagrody w postaci nagrań muzycznych.

23 maja 2015 roku pomogliśmy w organizacji pikniku fortecznego – wypożyczyliśmy sprzęt nagłośnieniowy oraz pomogliśmy w rozreklamowaniu pikniku.

29 maj – jesteśmy współorganizatorem przejazdu rowerzystów przez miasto (około 700 rowerzystów) tak zwanej “Rowerowej Masy Krytycznej”. Po naszej stronie było zapewnienie techniki estradowej, nagłośnienia, sceny, zapewniania artystów, zabezpieczenia prądowego oraz innych rzeczy związanych z organizacją imprezy plenerowej.

30 maja – pomagamy zaprezentować się zaprzyjaźnionej z nami fundacją “Fabryka Pasji” podczas akcji – “Poznaj Bliskiego Sąsiada” w pasażu Tesco w Zielonej Górze, dzień później 1 czerwca współorganizujemy dzień dziecka w tym samym miejscu.

26, 27, 28 czerwca – wspieramy Festiwal Watcon w Zielonej Górze. Udostępniliśmy sprzęt muzyczny, scene, samochód. Ponadto pomogliśmy w rozreklamowaniu festiwalu.

Wrzesień – wspólnie ze stowarzyszeniem “Rowerem do Przodu” organizujemy “Tydzień zrównoważonego transportu” w Zielonej Górze

11 października – zaprzyjaźniona z nami grupa taneczna “Tabasco break rebels” bezpłatnie użycza od nas sprzęt nagłośnieniowy aby móc zaprezentować się podczas akcji “Poznaj bliskiego sąsiada” w Pasażu Tesco.

W 2015 została bezpłatnie użyczona nasza sala prób dla zielonogórskich zespołów muzycznych. W zajęciach tych brało udział łącznie 28 osób. Zrealizowano 56 godzin zajęć, muzycznych których wartość wycenia się na łączną kwotę 2240 zł (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych), która została obliczona na podstawie przyjętej stawki 40 zł/godz. Kwotę z w/w wyceny należy traktować jako wkład własny Fundacji.

W 2015 roku przekazaliśmy profesjonalny sprzęt fotograficzny (oświetlenie, statywy, 3 tła fotograficzne) zaprzyjaźnionej fundacji “Fabryka Pasji” w Zielonej Górze.