O nas


Fundacja SOUNDCORE została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju młodzieży uzdolnionej artystycznie, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym i udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.


Realizujemy swoje cele poprzez:

  promowanie i wspieranie aktywności artystycznej młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem w różnych przejawach w tym poprzez organizaowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców,
  rozwijanie form aktywizacji społecznej poprzez organizowanie i wspieranie organizacji imprez i koncertów,
  prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, 
  ochronę zdrowia i pomocy społecznej,
  działalność kulturalną polegającą na kształceniu studentów,
  wspieranie wszelkich form aktywności sprzyjającej zdrowiu psychicznemu, samorealizacji i rozwojowi osobistemu.

Ponadto prowadzimy studio nagraniowe w którym nagrywamy, miksujemy i masterujemy materiał dźwiękowy oraz video. Do Państwa dyspozycji jest również klimatyzowana i doskonale wygłuszona sala prób. Oferujemy doskonale przystosowane akustycznie pomieszczenie o powierzchni przeszło 20 m2 oraz sprzęt muzyczny cenionych przez muzyków marek.

 


Ponadto oferujemy nagłośnienie, oświetlenie

hale namiotowe oraz sceny dla: 

  małych, średnich i dużych koncertów muzycznych,
  plenerów,
  imprez artystycznych,
  konferencji, kongresów, walnych zgromadzeń,
  pokazów mody,
   imprez firmowych, 
  imprez promocyjnych,
  inscenizacji teatralnych, spektakli,
  imprez firmowych i okolicznościowych.

Zapewniamy profesjonalną oprawę muzyczną każdego eventu.
Współpracujemy również z zespołami muzycznymi, dj’ami, fotografami oraz grafikami.

Ponadto od września tego roku udostępniamy nasze salki najlepszym nauczycielom gry
na instrumentach w Zielonej Górze, którzy prowadzą:
  lekcje śpiewu,
   lekcje gry na perkusji,
  lekcje gry na gitarze akustycznej, elektrycznej i basowej,
  lekcje gry na keyboardzie.

Wszystkie dochody z naszej działalności przekazywane są na działania statutowe fundacji.