O NAS

O nas

Zespół Soundcore Zielona Góra

 

 

Fundacja SOUNDCORE została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju młodzieży uzdolnionej artystycznie, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym i udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Realizujemy swoje cele poprzez:

   promowanie i wspieranie aktywności artystycznej młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem w różnych przejawach w tym poprzez organizowanie koncertów

, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców,
   rozwijanie form aktywizacji społecznej poprzez organizowanie i wspieranie organizacji imprez i koncertów,
   prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
   ochronę zdrowia i pomocy społecznej,
   działalność kulturalną polegającą na kształceniu studentów,
   wspieranie wszelkich form aktywności sprzyjającej zdrowiu psychicznemu, samorealizacji i rozwojowi osobistemu.

Ponadto prowadzimy studio nagraniowe w którym nagrywamy, miksujemy i masterujemy materiał dźwiękowy oraz video. Do Państwa dyspozycji jest również klimatyzowana i doskonale wygłuszona sala prób. Oferujemy doskonale przystosowane akustycznie pomieszczenie o powierzchni przeszło 20 m2 oraz sprzęt muzyczny cenionych przez muzyków marek.

 

Ponadto oferujemy nagłośnienieoświetleniehale namiotowe oraz sceny dla:

   małych, średnich i dużych koncertów muzycznych,
   plenerów,
   imprez artystycznych,
   konferencji, kongresów, walnych zgromadzeń,
   pokazów mody,
   imprez firmowych,
   imprez promocyjnych,
   inscenizacji teatralnych, spektakli,
   imprez firmowych i okolicznościowych.

Zapewniamy profesjonalną oprawę muzyczną każdego eventu.
Współpracujemy również z zespołami muzycznymi, dj’ami, fotografami oraz grafikami.

Ponadto od września tego roku udostępniamy nasze salki najlepszym nauczycielom gry
na instrumentach w Zielonej Górze, którzy prowadzą:
   lekcje śpiewu,
   lekcje gry na perkusji,
   lekcje gry na gitarze akustycznej, elektrycznej i basowej,
   lekcje gry na keyboardzie.

Wszystkie dochody z naszej działalności przekazywane są na działania statutowe fundacji.