O NAS

O nas

Zespół Soundcore Zielona Góra

 

 

Najważniejszym celem, który przyświecał nam przy powoływaniu Fundacji SOUNDCORE, była chęć wsparcia i pomocy w rozwoju młodzieży uzdolnionej artystycznie. Odnajdywanie i szlifowanie młodych talentów sprawia nam ogromną satysfakcję, a obserwowanie ich postępów napawa nas dumą. Ponadto czynnie wspomagamy i prowadzimy inicjatywy o charakterze zdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym i charytatywnym, wpieramy inne fundacje i stowarzyszenia w ich działalności statutowej oraz udzielamy pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

 

Nasze cele realizujemy poprzez:

  – promowanie i wspieranie aktywności artystycznej młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przejawiające się m.in. poprzez organizowanie koncertów, występów, wystaw i wernisaży prac młodych twórców;

  – rozwijanie form aktywizacji społecznej poprzez organizację lub wspieranie organizacji imprez i koncertów,

–  prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,

–  ochronę zdrowia i pomocy społecznej,

–  działalność edukacyjno-kulturalną polegającą na prowadzeniu zajęć muzycznych oraz udostępnianiu sali prób,

–  wspieranie wszelkich form aktywności sprzyjającej zdrowiu psychicznemu, samorealizacji i rozwojowi osobistemu.

 

Nasza Fundacja dysponuje własnym studiem nagraniowym, w którym nagrywamy, miksujemy i masterujemy materiał dźwiękowy oraz video. Do dyspozycji odwiedzających pozostaje również klimatyzowana i doskonale wygłuszona sala prób. Jest to świetnie przystosowane akustycznie pomieszczenie o powierzchni przeszło 20 m2, z profesjonalnym sprzętem muzycznym marek, które są cenione przez muzyków na całym świecie.

Ponadto oferujemy nagłośnienie, oświetlenie, hale namiotowe oraz sceny dla:

–  małych, średnich i dużych koncertów muzycznych,

–  imprez plenerowych,

–   wydarzeń artystycznych,

–  imprez firmowych,

–  konferencji, kongresów, walnych zgromadzeń,

–  imprez promocyjnych,

–  inscenizacji teatralnych, spektakli,

–  imprez firmowych i okolicznościowych.

 

Zapewniamy profesjonalną oprawę muzyczną każdego eventu.

Współpracujemy również z zespołami muzycznymi, dj’ami, fotografami oraz grafikami.

Dodatkowo, od września tego roku, udostępniamy nasze salki najlepszym nauczycielom gry

na instrumentach w Zielonej Górze, którzy prowadzą:

–  lekcje śpiewu,

–  lekcje gry na perkusji,

–  lekcje gry na gitarze akustycznej, elektrycznej i basowej,

–   lekcje gry na keyboardzie.

 

Wszelkie dochody z naszej działalności przekazywane są na działania statutowe fundacji.