Darmowe próby

Jared x 3
1 grudnia 2014
Trampolina
18 grudnia 2014
Show all

Darmowe próby

W 2014 wiele razy bezpłatnie użyczyliśmy naszą salę prób dla zielonogórskich zespołów muzycznych.

 

Nauka śpiewu Zielona Góra

 

W zajęciach tych brało udział łącznie 16 osób. Zrealizowano 38 godzin zajęć muzycznych, których wartość wyceniono na łączną kwotę 1520 zł (słownie: tysiąc pięćset dwadzieścia złotych ), a obliczono to na podstawie przyjętej stawki 40 zł/godz. Kwotę z w/w wyceny należy traktować jako wkład własny Fundacji.

Komentarze są wyłączone.