Aktualności

5 listopada 2015

Próby próby próby

Tak jak w poprzednim roku, również w 2015 bezpłatnie użyczyliśmy naszą salę prób dla zielonogórskich zespołów muzycznych.     W zajęciach tych brało udział łącznie 28 […]
11 października 2015

Tabasco Break Rebels

11 października, podczas akcji “Poznaj Bliskiego Sąsiada”, zaprzyjaźniona z Fundacją grupa taneczna “Tabasco Break Rebels” bezpłatnie wypożyczyła od nas sprzęt nagłośnieniowy. Występ spotkał się entuzjastycznym przyjęciem […]
5 września 2015

Rowerem do przodu

We wrześniu, wspólnie ze stowarzyszeniem “Rowerem do Przodu”, zorganizowaliśmy “Tydzień zrównoważonego transportu” w Zielonej Górze. Akcja ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców i skłonienie ich […]
26 czerwca 2015

Watcon 2

Od 26 do 28 czerwca w Zielonej Górze miała miejsce trzecia edycja Festiwalu Popkultury Japońskiej Watcon.     Uczestnicy mogli wziąć udział w prelekcjach, warsztatach origami, […]